O autorce

ZUZANA ŠPŮROVÁ

Narodila se roku 1952,
je básnířka, která píše ráda jak pro děti, tak pro jejich dospělé. Sama má dětí požehnaně (5), časem přibývají i vnoučci. Kromě básní z projektu  Básničky na deku a knížky Kroužím slova, kterou si sama i ilustrovala, napsala spoustu dalších básniček, některé můžete potkat i v čítankách. Ráda čítává svým přátelům (i jejich dětem), každý rok například v café Ta kavárna. Vydala také sbírku povídek a veršů – Nejnovější novinky pro chlapečka v nemocnici a 24 příběhů – Malá Marie. Pro děti připravila výbor z veršů českých básníků – Všichni píšou o zvířátkách. Moc ráda dětem čte, kreslí s nimi a povídá si s nimi o všem možném, co je zajímá.

ENGLISH: A poetess, which loves to write for the children and adults as well. She already raised her children (5), now she is also a grandmother. Besides writing poems of the books Básničky na deku and Kroužím slova, which also she illustrated herself, she also wrote a lot of rhymes, some of them you can find in children’s books. She is happy to read for her friends (and their children) every year a.g. in Ta kavárna café. Sho also published the book of stories – Nejnovější novinky pro chlapečka v nemocnici and Malá Marie. She prepared the anthology of Czech poets for children – Všichni píšou o zvířátkách. She loves to read to children, draw with them and talk about all the things they are interested in.